Arkiv

Sherborneforeningen Norge


2018 Trinn 1 kurs Bremanger kommune


April: For alle barnehageansatte i Bremanger. Kurs med begge internasjonale kursledere Merete Welhaven Steen og Unni Vågstøl

2018 Årsmøteseminar og årsmøte


Februar: Tema for årets årsmøteseminar var: Sherbornesystemet i barnehagene i Sør-Aurdal

2018 Trinn 1 kurs Ålesund kommune


Januar i Ålesund

2018 Workshop


Januar i Nord-Aurdal. Tema: Sherborne i barnehagene. 10 deltagere


Februar i Sør-Aurdal for ansatte i barnehagene. Tema: Sherborne i barnehagene. 20 deltagere.


Juni i Oslo avlyst


Juni i Bergen


Trinn 1 kurs


Mars/ april Oslo

September Sykkylven

Workshop i Oslo 10. jan gjennomført!


Tema var "Trygghet - tillit- og nysgjerrighet på egen bevegelsesglede".


Solid gjennomført med en inspirerende Merete som veileder. Vi var hele 16 barnefysioterapeuter og barnehagelærere denne gangenworkshop i Oslo 10. jan gjennomført!

Trinn 1 kurs 2016


November Sør-Aurdal kommune


September Ringsaker kommune


Februar Bergen

WORKSHOPS


November Bergen


Oktober Oslo

Veronica Sherborne 25 year celebration


24. - 26. juni 2016

University of Winchester, England


Vi var hele 9 deltagere fra Norge


   2016

2017