DOKUMENTER

Sherborneforeningen Norge

Her legges dokumenter av interesse for medlemmer av Sherborneforeningen Norge. Nyeste dato først, eldste sist.

Klikk på dokumentet for å åpne og lese hele.


«SHERBORNESYSTEMETS BETYDNING FOR KROPPSKJENNSKAP

OG RELASJONSKOMPETANSE HOS DAGENS BARN OG

UNGE - I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV.»


AV MERETE WELHAVEN STEEN, SPESIALIST I BARNE OG UNGDOMSFYSIOTERAPI MNFF


ICL (INTERNATIONAL COURSE LEADER)

SHERBORNE DEVELOPMENTAL MOVEMENT

ÅRSMØTER:

ISCO: