Kontakt

Sherborneforeningen Norge

Kontakt

Sherborneforeningen Norge

v/ leder Gro Åse

Nordåsdalen 37

5235 Rådal


Tlf +47 45290054


e-mail: gro-aase@online.no


 
 
 
 


Medlemskap/ kontingent 2019


300,- betales til kontonummer 2699.43.48700 eller Vippsnr 563331

Merkes med navn

Vil du bli medlem i Sherborneforeningen Norge?


Vi ber deg sende innmelding til leder Gro Åse på e-post gro-aase@online.no eller på skjemaet til venstre på denne siden.


Husk å fylle inn følgende opplysninger:

Navn

Adresse

Tlf/mobil

E-post


Arbeidsplass (frivillig)


Medlemskap koster 300,- i året, og betales til kontonummer 2699 43 48700

Betalingen må merkes med fullt navn og adresse.