Kurs og seminarer

Kurs og seminarer:

2020

KURS og Workshops


Som del av dugnaden for å stoppe spredning av Covid-19 er alle workshops og kurs avlyst
Året 2020

Trinn 1 kurs gjennomført i Sogndal 10.-11.02.2020


Vår nye ICL/Internasjonale kursleder

Sølvi Joensen godkjent 11.02.2020!


Året 2019 

Workshops i Oslo 1. april  og 18.oktober

Workshop i Bergen 21. oktober

 

Trinn 2 kurs Oslo 1. og 2. februar


Trinn 2 kurs i Bremanger september

Internasjonale kursledereMerete Welhaven Steen      Unni Vågstøl

   
                               Sølvi Joensen

         


KURSBESKRIVELSER


Trinn 1


Kurset er et bevegelseskurs der man fokuserer på kropp og bevegelse som utgangspunkt for læring. Utforskende bevegelser som alternativ til øvelser og konkurranse.


Det handler om utvikling av trygghet og tillit, tillit til seg selv og til andre.


Sherbornes bevegelsessystem bygger på normalmotorisk utvikling, optimal utvikling og bevegelse som kommunikasjon. Kurset bygger på Veronica Sherbornes (1922-1990) arbeid som kroppsøvingslærer og fysioterapeut i England. Hun utviklet nye anvendelsesområder for Rudolf Labans bevegelsesanalyse.Hennes motto var at alle har rett til å føle seg hjemme i egen kropp. Kurset legger opp til å bruke tid på bevegelseserfaring og refleksjon rundt egne erfaringer og opplevelser.


Trinn 2

Trinn 2 kurs i Sherbornes utviklende bevegelse er en oppfølging og videreføring av trinn 1 kurset. Kurset baserer seg på at deltakerne nå har minst 6 måneders praksis hvor bevegelsesprinsippene er brukt med egne elever, studenter, pasienter eller brukere.

Kurset legger opp til mye praktisk arbeid der egne erfaringer skal brukes i planlegging og gjennomføring av korte bevegelsesøkter.

Teoretisk og praktisk vil vi gå dypere i bruken av Labans bevegelsesanalyse slik Veronica Sherborne tok den inn i sitt arbeid med barn med ulike utfordringer. Vi vil i tillegg se på sammenhengen mellom bevegelsesanalysen og motorisk og psykologisk utvikling.

Utdanningen innen Sherborne Developmental movement internasjonalt er i spennende endring. Det arbeides med ny og grundig opplæring for kommende kursledere, og det er et ønske om å arrangere internasjonale videregående kurs, mulig også med spesialisering innenfor ulike felt. Dette arbeidet er enda ikke helt ferdig.

Viktig for en evt fortsettelse er praksis, egenerfaring og refleksjon over egen praksis. Alle som deltar på trinn 2 og ønsker en fortsettelse vil bli holdt orientert om videre muligheter.