Om oss

Sherborneforeningen Norge

Om oss

Sherborneforeningen Norge

HVA TILBYR VI:

Foreningen har kurs for de som er interessert i bruken av Sherborne Developmental Movement SDM. Utdanningen følger Den Internasjonale foreningens retningslinjer og metodikk.

Sherbornekurs passer for mange yrkesgrupper,  fysioterapeuter,  barnehagelærere, ergoterapeuter, lærere, vernepleiere, psykologer m.fl.


Som medlem får du invitasjon til ulike workshops og kurs, både nasjonale og internasjonale.


Medlemskapet koster 300 kroner året, og innmelding gjøres via mail til leder Gro Åse.

HVA VIL VI:

Vi ønsker å favne alle som er opptatt av barn og unges bevegelses-muligheter.

Vi  vil etablere et tverrfaglig fellesskap og miljø, for å fremme bevegelses-glede og erfaring hos barn og voksne.

Styret i Sherborneforeningen Norge

Leder:  Gro Åse

gro-aase@online.no, mobil 45290054

Nestleder: Unni Vågstøl (Internasjonal kontakt)

unni.vagstol@hib.no, mobil 48285252

Kasserer: Elin Slokvik (Webansvarlig)

elin.slokvik@hotmail.no, mobil 94379726

Styremedlem: Ane Nøtsund (Kurskontakt)

ane.notsund@bergen.kommune.no, mobil 93285293

Styremedlem:Anne Sofie Kristoffersen (Østlandskontakt)

asofkri@online.no, mobil 90 68 42 86

HVEM ER VI:

Den Norske Sherborneforeningen er en interesseorganisasjon med formål å spre kunnskap og erfaring om Veronica Sherbornes bevegelsesmetodikk. Vi ble dannet i 2013, og er medlem av den Internasjonale organisasjonen ISCO


Vi har fokus på kurs.

Vi har også jevnlige workshops i Oslo og Bergen.


Norges tredje internasjonale kursleder (ICL) ble nylig godkjent, og vi ønsker å bidra til å utdanne flere i årene som kommer.ISCO (International Sherborne Cooperation)

www.sherborneinternational.com

www.sherbornemovementuk.org

www.sherborne.be

www.svenskasherborneforeningen.com

www.sherborne.nl

www.sherborne-deutschland.com

Internasjonale nettsider:

Veronica Sherborne døde i 1990.

For å bevare og utvikle hennes flerårige internasjonale arbeide med SDM (Sherborne Developmental Movement) = Sherbornemetodikk, ble det dannet et internasjonalt nettverk som etter hvert fikk navnet ISCO. Første møtet var i Belgia i 1993, der la de grunnlaget for de internasjonale kursplanene for nivå 1-4.

Den Internasjonale familien av Sherborne praktiserende strekker seg over hele verden fra Japan gjennom Eurpoa og Skandinavia til Brasil.

Formålet med internasjonalt samarbeid er å støtte, bevare samt utvikle Veronica Sherbornes måte å arbeide på i bevegelse, og å sikre at standard i treningen er opprettholdt i hele verden. Spesielt APC (Advanced Practitioners course-nivå 3) og ICL (International Course Leader-nivå 4).

Les gjerne mer på ISCO hjemmeside www.sherborneinternational.com


De landene som har egne foreninger har representanter i ISCO, og dette er for tiden England, Belgia, Sverige, Norge, Nederland og Japan. De landene som ikke har egne foreninger kan være såkalte “Floating members”,  og sender spørsmål, ønsker osv. via ISCO sine representanter før de årlige møtene i ISCO. De kan også be ISCO om hjelp for å arrangere kurs med mer.


Unni Vågstøl er Sherborneforeningen Norge sin representant i Den Internasjonale Foreningen .