ARTIKLER OG LENKER

Sherborneforeningen Norge

Artikler:


"Øving gjør mester" : Gausdalsmodellens betydning for motorisk kompetanse og læring på 1. trinn

Masteroppgave av Inger Stalheim Thorsen,

spesialist i barne og ungdomsfysioterapi MNF, spesialpedagog


for å lese opgaven 


Exploring the development of school readiness in kindergarten in Norway : A case study of the implementation of the Gausdal Model

Masteroppave av Kari Larsson Finstad


For å lese oppgaven


Movement experiences are fundamental to the development of all children"

  Veronica Sherborne, 1990

«Sherbornesystemets betydning for kroppskjennskap og relasjonskompetanse hos dagens barn og unge - i et livsløpsperspektiv" 


Av Merete Welhaven Steen, spesialist i barne og ungdomsfysioterapi MNF 

ICL (International courseleader)

Sherborne Developmental Movement


Gausdalsmodellen

Eksempel på helsefemmende og forebyggende  arbeid på barnehagens arena.

www.gausdal.kommune.no


Link til nettsiden

Solid start Sykkylven

- frå prosjekt til integrertmodell

Ei satsing på motorikk og fysisk aktivitet i barnehagen

Artikkel av Juliane Blindheim og  Tone K. Gjersrud


For å lese artikkelen

Sterke barn i Valdres

Artikkel av Mirian Ø. Mikkelsgård

Sør-Aurdal kommune


for å lese artikkelen