DOKUMENTER

Sherborneforeningen Norge

Her legges dokumenter av interesse for medlemmer av Sherborneforeningen Norge.

Nyeste dato først, eldste sist.   Klikk på dokumentet for å åpne og lese hele.


ÅRSMØTER:

(Sherborneforeningen Norge)

Invitasjon og årsmøtepapirer

Årsmøteprotokoll

ISCO:

(International Sherborne Cooperation)

Spøsmål fra ISCO vedr. interasjonalt samarbeid

Svar til ISCO fra Sherborneforeningen Norge

2021

2020

2020

2019

2018

2017